Ekousługi i ekspertyzy

21 stycznia 2014

 

Polecam swoją pomoc w pracach eksperckich związanych z przyrodą. Jestem elastyczny w zakresie miejsca i terminu zlecenia. Zawsze na czas i rzetelnie wykonuję powierzone zadanie. Posiadam niezbędny sprzęt potrzebny do prowadzenia obserwacji i dokumentacji fotograficznej oraz urządzenie GPS Garmin 62st.


Oferuję wykonanie:

  • inwentaryzacji dendrologicznych

  • ekspertyz ornitologicznych dla budynków czy wspólnot mieszkaniowych

  • monitoringów ornitologicznych i teriologicznych terenów chronionych lub pod inwestycje

  • innych ekousług terenowych zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami